Submenu 1:


Profily


Klasický UNP profil je znám od roku 1885, kdy se začalo s jeho výrobou. Postupem doby se projevily slabiny profilu UNP, zejména v geometrii příčného průřezu a jeho tuhosti v závislosti na metrové hmotnosti.

Proto byl na základě poznatků doplněn tradiční profil UNP řadou profilu UPE s paralelními přírubami. Významnou skutečností je, že rozměrová řada profilu UPE odpovídá jmenovitou výškou "h" rozměrům evropskému standartu nosníků - profilu IPE a oba profily jsou proto dobře kombinovatelné

Výrobní technologická linka společnosti Peiner Träger GmbH v Peine válcuje za tepla UPE profily s paralelními přírubami podle normy DIN 1026/2. Norma stanovuje rozměry profilové oceli. Tolerance tvaru a mezní odchylky rozměrů upravuje norma EN 10279.

Jmenovité rozměry příčného průřezu, tolerance a mezní odchylky rozměrů, plocha příčného průřezu, hmotnost jednoho metru, plocha povrchu jednoho metru jsou uvedeny v tabulce 1.
tabulka 1
profil jmenovité rozměry A HG U
UPE h +/- b +/- s +/- t - r cm2 kg/m m2/m
80 80 2,0 50 1,5 4,0 0,5 7,0 0,5 10 10,1 8,1 0,343
100 100 55 2,0 4,5 7,5 10 12,5 10,1 0,402
120 120 60 5,0 8,0 12 15,4 12,4 0,460
140 140 65 5,0 9,0 12 18,4 14,8 0,520
160 160 70 5,5 9,5 12 21,7 17,4 0,579
180 180 75 5,5 10,5 1,0 12 25,1 20,2 0,639
200 200 80 6,0 11,0 13 29,0 23,3 0,697
220 220 3,0 85 6,5 12,0 13 33,9 27,2 0,756
240 240 90 7,0 12,5 15 38,5 31,0 0,813
270 270 95 7,5 13,5 15 44,8 36,1 0,892
300 300 100 2,5 9,5 0,7 15,0 1,5 15 56,6 45,6 0,968
330 330 105 11,0 16,0 18 67,8 54,5 1,043
360 360 110 12,0 17,0 18 77,9 63,2 1,121
400 400 115 13,5 18,0 18 91,9 74,0 1,218


Obchodní hmotnost "HG" jednoho metru tyče uvedená v tabulce 1 je vypočtena ze jmenovitých rozměrů a z hustoty oceli 8,00 kg/dm3.
Mezní odchylka jmenovité hmotnosti pro celkovou dodávku a pro jednotlivé tyče je +/- 4%. Mezní odchylkou hmotnosti podle normy se rozumí rozdíl mezi skutečnou hmotností dodávky nebo jednotlivé tyče a teoretickou hmotností uvedou v tabulce 1.
tabulka 2
  Tolerance rovnoběžnosti přírub
odchylka "k" pro šířku příruby "b" do 100 mm včetně 1,0 mm
nad 100 mm 1% z šířky "b"
Podle normy hodnota odchylky "k" nesmí být podle normy překročena.
tabulka 3
  Tolerance prohnutí stojiny
odchylka "f" pro výšku stojiny "h" do 100 mm včetně 0,5 mm
nad 100 do 200 mm včetně 1,0 mm
nad 200 do 400 mm včetně 1,5 mm
Hodnota odchylky "f" i zde nesmí být podle normy překročena.
tabulka 4
  Tolerance délek pro dodávku tyčí profilové oceli UPE
tolerance délky "l" výrobní délky + 100 mm - 100 mm
přesné délky + 100 mm - 0 mm
Mezní odchylka přímosti tyče "q" může být nejvýše 0,0015 násobkem délky tyče "l". Při měření přímosti se mezní odchylka "q" zjišťuje na celkové délce tyče.
UPE profily s paralelními přírubami jsou přednostně vyráběny a dodávány z nelegovaných konstrukčních ocelí podle EN 10025/93.Příklad objednání
Pro objednání 100 tun UPE profilu s výškou průřezu h = 300 mm a požadovanou výrobní délkou tyčí 12 m, z nelegované konstrukční oceli značky S235JRG2 nebo též značky 1.0038 se do objednávky uvede:

100 t UPE 300 - 12.000 DIN 1026/2 - S235JRG2

nebo

100 t UPE 300 - 12.000 DIN 1026/2 - 1.0038
UPE profily s paralelními přírubami poskytují mnoho výhod.

Profil UPE jako nosník má lepší geometrii s tenší stojinou a silnějšími přírubami. Ve směru stojiny (osa X) má o 4,5 % vyšší tuhost než profil UNP odpovídajících rozměrů. Ve směru příruby (osa Y) má o 30 % vyšší tuhost než profil UNP odpovídajících rozměrů. Profil UPE ve směru příruby je proto schopen unést stejné zatížení jako profil UNP o jednu velikost větší.

Profil UPE ve srovnání s profilem UNP nabízí výhodnější konstrukční řešení. Paralelní strany přírub UPE jsou výhodnější jak při horizontálním, tak i vertikálním pevném nebo rozebíratelném spojení.

Profily UPE jsou velmi dobře kombinovatelné nosníky řady IPE pro shodný rozsah jmenovité výšky.

Nová řada UPE profilu s paralelními přírubami tak otevřela konstruktérům a projektantům výhodnější technické a ekonomické řešení.

 Vygenerováno za 0.0110099315643 sekund