Submenu 1:


VYSOKOPEVNOSTNÍ A OTĚRUVZDORNÉ PLECHY


Mateřská společnost Salzgitter AG uvedla ve výrobním závodě do provozu na jaře roku 1999  zušlechťovací technologickou linku pro tlusté vysokopevnostní a otěruvzdorné plechy. Formáty vycházející z této linky jdou až do rozměru přibližně 3 x 12 metrů.

Oceli kalené a popouštěné ve vodě se osvědčují již po mnoho roků v nejrůznějších průmyslových oborech. Uvedený princip tepelného zpracování byl použit i u předmětné zušlechťovací linky, ze které za použití moderních řídících systémů je vyráběn plech s velmi dobrou rovinností, nízkou úrovní vnitřního pnutí a vymezeným rozsahem legujících prvků a mechanických vlastností.

Obecnému úsilí o snižování nákladů na vstupní materiály, například snižováním použivaných tlouštěk plechů, a dále nákladů na technologické zpracování ve strojírenské výrobě vychází vstříc vývoj vysoce pevných ocelí. Charakteristickými vlastnostmi těchto ocelí, mimo vysokých hodnot pevnosti, jsou i vysoké hodnoty jejich houževnatosti a relativně dobrá dílenská obrobitelnost.

Mnohostranné možnosti použití vysoce pevných ocelí lze nalézt například:

výroba vozidel: rámy vozu, podvozkové díly a díly nádstaveb;
výroba jeřábů: výložníky, kotevní táhla, jeřábové mosty;
ocelové stavby: části mostů, sestavy zařízení pro těžbu ropy a plynu;
tlaková zařízení: tlakové nádoby pevné i přenosné;
zařízení elektráren: tlaková potrubí, spirálová tělesa;
hornictví: sekce důlní výztuže, razící štíty atd.

Dodávku plechů z vysokopevnostních ocelí nabízíme podle značení a technicko-dodacích podmínek obvyklých v Evropě nebo též podle neevropských standartů. Jde zejména o tyto značky ocelí:

S 450 Q/QL/QL1 ASME/ASTM 514
S 550 Q/QL/QL1 ASME/ASTM 517
S 620 Q/QL/QL1 ASME/ASTM 537
S 690 Q/QL/QL1 ASME/ASTM 553
S 890 Q/QL/QL1 BS 7191450 EM/EMZ
S 960 Q/QL  


V některých průmyslových oborech, zejména při těžbě, dopravě a zpracování nerostných surovin, dochází mimo statického a dynamického namáhání též k třecí a rázové abrazi. Pro technologická zařízení pracující ve zmíněném oboru, ale i pro užití v dalších náročných oblastech nabízíme dodávky plechů z otěruvzdorných ocelí. Vedle klasických vodou zušlechťovaných ocelí s deklarovanou tvrdostí okolo 400/500 HB, nabízíme též plechy odolné abrazi z ocelí obchodních značek Brinar 400 Cr/500 Cr, které jsou legované chromem. Předností těchto ocelí, vedle zvýšené životnosti, je jejich přijatelné dílenské zpracování.

Možnosti použití plechů z otěruvzdorných ocelí:

stroje pro přesun zeminy: korečková rypadla, drapáky, dozéry;
kamenolomy, těžní zařízení: vrtací zařízení, dopravníky, drtiče, třídiče, skluzy, síta;
tepelné elektrárny: mlýnice uhlí;
cementárny: mlýnice, drtiče, třídiče, síta, skluzy, násypky, mísiče;
zpracování odpadu: drtiče, vibrační síta, transportní skluzy, lisování šrotu, atd;

Firemní obchodní značky ocelí pro otěruvzdorné plechy:

Brinar 325 Cr                                        Brinar 400
Brinar 400 Cr                                        Brinar 500 Cr

Poměr mezi stupněm tvrdosti oceli a její životností zavisí na individuálních podmínkách použití. Příklad vzájemného vztahu tvrdosti a životnosti konstrukční oceli a otěruvzdorných ocelí může přibližně dokumentovat následující graf.Tabulku rozměrových možností dodávek plechů z vysokopevnostních a otěruvzdorných ocelí, naleznete na firemních stránkách, viz Technický servis - Formáty vysokopevnostních a otěruvzdorných plechů.

Další informace týkající se doporučeného dílenského zpracování plechů z vysokopevnostních a otěruvzdorných ocelí naleznete rovněž na následujících stránkách, viz Technický servis.

Zpracování vysokopevnostních plechů - doporučení pro dílenské zpracování

Zpracování otěruvzdorných plechů - doporučení pro dílenské zpracování

Rozměry plechů - tabulka formátů vysokopevnostních a otěruvzdorných plechů
Vygenerováno za 0.0139398574829 sekund