Salzgitter integruje jméno Mannesmann

Tisková zpráva

Se značkou Salzgitter Mannesmannn Handel GmbH je spojeno rozšíření mezinárodních aktivit v dodávkách trubek.

"Ocel k oceli" bylo moto roku 2000, kdy Salzgitter AG převzaly tradiční Mannesmannröhren-Werke a vytvořily tím pátou divizi koncernu. Nyní se stává toto spojení ještě pevnějším a do obchodu koncernu jsou k 1.1.2005 integrovány i výrobky pod značkou Mannesmann.

Salzgitter Handel GmbH je transformován na Salzgitter Mannesmann Handel GmbH

Tímto krokem propojuje skupina Salzgitter prodej trubkových výrobků se svými celosvětovými obchodními aktivitami.
Salzgitter Handel zaměstnával v 2004 kolem 1300 zaměstnanců a dosáhl obratu cca. 2 mrd. €.

Jméno Salzgitter Mannesmann Handel bude nyní zastřešovat kolem 20 obchodních společností a agentur po celém světě, do jejichž názvu je jméno Mannesmann včleněno.

Z tohoto důvodu budou tak přejmenovány společnosti v České republice, Polsku, Maďarsku a Rumunsku.

Taktéž v klíčových zemích těžících ropu budou velkoprůměrové trubky jednoho z nejvýznamnějších světových výrobců firmy Europipe uváděny na trh firmou Salzgitter Mannesmann International.

Stejně tak i výrobci středních rozměrů plyno- a ropovodných trubek - Mannesmann Line Pipe a Röhrenwerk Gebr.Fuchs - budou přednostně využívat distribuční kanály skupiny Salzgitter Mannesmann Handel.

Wolfgang Leese, předseda představenstva Salzgitter AG, vysvětlil změnu jména firmy takto :
" Převzetí těchto obchodních aktivit je jedna z dalších etap strategického zaměřením koncernu, v němž je propojen proces počínající výrobou trubek s distribucí a mezinárodním zastoupením ".

Skupina Salzgitter dnes slučuje více než 80 národních a mezinárodních dceřinných a podílových společností, patří k význačným ocelářským koncernům v Evropě a zaměstnává okolo 18000 zaměstnanců. Očekávaný objem obratu pro obchodní rok 2004 činí kolem cca. 5,5 miliardy €.