English

Certifikát

ISO 9001:2015

Přední společnost

průmyslových řešení

Tlusté plechy

Tlusté plechy mají mnoho aplikací, které jsme rozdělili do oblastí použití:

• Konstrukční plechy v jakostech S235JR+N a S355J2+N jsou nejpoužívanějšími plechy v ocelových konstrukcích.
• Konstrukční plechy pro pobřežní a námořní stavby mají zvýšené požadavky na kvalitu.
• Otěruvzdorné plechy BRINAR jsou specíální plechy, které se používají mimo jiné při konstrukci stavebních strojů.
• Desky pro kalení a nauhličování jsou po úpravě podrobeny dalším procesům, při kterých se výrazně mění mechanické vlastnosti oceli. Tyto plechy budou použity při výrobě detailů s velmi složitými tvary, které vyžadují zvýšené pevnostní parametry.
• Plechy pro zpracování za studena jsou dokonale tvarované, a to navzdory skutečnosti, že jejich mez kluzu dosahuje 960 MPa. Tyto plechy se používají mimo jiné při konstrukci zařízení, jako jsou jeřáby.
• Desky pro nízkoteplotní aplikace musí odolat okolním teplotám až -196 °C. Tyto plechy se používají k výrobě nádrží pro skladování kapalného LNG.
• Samostatnými skupinami jsou také plechy pro stavbu lodí, tlakových zařízení nebo potrubí. Pracují pod extrémně vysokým tlakem, často při zvýšených nebo snížených teplotách, nebo přicházejí do styku s korozivními nebo hořlavými látkami.

Top